Disclaimer

BUKAZU Reserveringssoftware heeft als doel u informatie te verschaffen via de door hun beheerde website op een betrouwbare en actuele manier. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie geheel juist is. Informatie kan door veranderingen niet meer actueel zijn of al achterhaald.

BUKAZU Reserveringssoftware aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die voortvloeit uit informatie verkregen via deze site. Bij het gebruik van informatie waarnaar een bezoeker via een hyperlink wordt doorverwezen berust de aansprakelijkheid bij de webmaster van die betreffende site die bezocht wordt en niet bij BUKAZU Reserveringssoftware. Indien er links niet meer bereikbaar zijn, ontvangen wij gaarne een bericht van u zodat deze hersteld of verwijderd kunnen worden.

Informatie in advertenties op de door BUKAZU Reserveringssoftware beheerde sites vallen onder de verantwoordelijkheid van desbetreffende adverteerder. BUKAZU Reserveringssoftware geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze geplaatste informatie.

Hoewel BUKAZU Reserveringssoftware ernaar streeft dat de sites 24 uur per dag beschikbaar zijn, is BUKAZU Reserveringssoftware niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de sites om welke reden dan ook. Om oneigenlijke toegang tot onze sites te voorkomen mag BUKAZU Reserveringssoftware tijdelijk of permanent zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing deze bezoeker blokkeren. BUKAZU Reserveringssoftware is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontzegging de websites te bezoeken.