Geen mevrouw of meneer ….

Geen mevrouw of meneer ….

De AVG die in 2018 in werking is getreden, verbiedt dat er persoonlijke vragen aan mensen gesteld worden die niet van belang zijn voor de aankoop van een artikel of de huur van een huis.
Eén van de zaken die niet van belang is voor het huren van een huis is, of een persoon man of vrouw of anders is. De aanhef is daarom verwijderd bij de vragen op het boekingsformulier en daarbij ook in de aanhef in de mails en bijlagen aan de klanten. Boven elke mail komt nu alleen de naam te staan die de persoon zelf heeft ingevuld. Bijvoorbeeld: Beste Jan Jansen.

Als hier nog vragen over zijn, kunt u ons altijd bereiken via de mail of telefoon.

Share this post