Kort zoekformulier

Zoekformulier

Kort zoekformulier

Op de eerste pagina van uw website kunt u een verkort zoekformulier plaatsen. Het formulier is volledig zelf naar grootte, vorm, kleur en inhoud te bepalen.
De feature is verkrijgbaar voor html en wordpress. Voor websites met een andere opmaak, kunt u een aanvraag doen.

Op de pagina features vindt u alle informatie over de prijs en aanschaf van de feature.

Share this post