Accountant

BUKAZU staat centraal bij de verhuur

De boekingssoftware is prettig voor alle partijen die betrokken zijn bij de huur en verhuur van uw vakantieverblijf.

– als verhuurder gebruikt u de software om alle processen snel te stroomlijnen

– als eigenaar heeft u overzicht over de boekingen, huurders en inkomsten

– als huurder kunt u direct online boeken en houdt u inzicht in het verloop van uw boeking

als accountant kunt u de maandelijkse overzichten direct gebruiken bij de fiscale verantwoording

Verhuurder

verhuurder

Eigenaar

eigenaar

Huurder

huurder

Accountant

accountant

Voordelen voor de accountant en/of boekhouder


maand inkomsten verhuurder

Maandelijkse inkomsten verhuurder

De verhuurder kan zijn maandelijkse inkomsten in één overzicht aanleveren bij de accountant, zodat deze makkelijk in de boekhouding ingevoerd kunnen worden. De overzichten voldoen aan de fiscale vereisten.


Maandelijkse inkomsten eigenaar

De eigenaar kan de creditnota’s van elke boeking aan zijn accountant geven om in te voeren in de boekhouding. Maar ook voor de eigenaar is er een maandelijks inkomstenoverzicht dat snel ingevoerd kan worden. Alle overzichten voldoen aan de fiscale vereisten.

maand inkomsten eigenaar