Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy zijn belangrijk voor u en ons! BUKAZU houdt zich aan twee duidelijke veiligheids- en privacyprincipes: uw gegevens zijn van u en worden niet met anderen gedeeld. Onze taak is de veiligheid en de privacy tijdens het boekingsproces te bewaken. Hoe we dat doen, leest u hieronder. 

Het zijn uw gegevens, niet onze --

wìj zorgen dat ze veilig bewaard worden!

Data Hosting

 

Encryptie

De gegevens die door BUKAZU gaan, zijn versleuteld, zowel tijdens het transport als in rust. Alle verbindingen van de browser naar het BUKAZU-platform zijn tijdens het transport versleuteld met TLS SHA-256 met RSA-encryptie. BUKAZU vereist HTTPS voor alle diensten. BUKAZU gebruikt HSTS om ervoor te zorgen dat browsers alleen via HTTPS met BUKAZU communiceren en staat op de HSTS voorgeïnstalleerde lijsten voor zowel Google Chrome als Mozilla Firefox.

Beveiligings- en nalevingsprogramma's

 
Vertrouwelijkheid Alle medewerkers ondertekenen een geheimhoudingsverklaring voordat ze bij BUKAZU aan de slag gaan.
Bedrijfscontinuïteit en noodherstel We hebben bedrijfscontinuïteits- en calamiteitenherstelplannen die onze database repliceren en een back-up maken van de gegevens op meerdere cloudproviders om een hoge beschikbaarheid te garanderen.
Voortdurende controle Nadat een wijzigingenset is vrijgegeven, gaan we door met het monitoren van applicatie-uitzonderingen en het loggen van uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden regelmatig herzien en triaged om ze op te lossen. De prestatie-impact van de wijzigingenset wordt gemonitord door verschillende monitoringdiensten.
Preventie van kwaadaardige software De apparatuur van onze medewerkers wordt verdedigd door anti-malware software en we voeren routinematige phishing-tests uit om de medewerkers verder op te leiden en te trainen.

Beveiligingsmaatregelen voor de toepassing

 
Bescherming van de aanmeldingsgegevens Wachtwoorden worden beveiligd en versleuteld opgeslagen.
Bescherming klantgegevens Klant gegevens zijn nooit te bereiken zonder in te loggen en kunnen ook niet door andere klanten intern worden bekeken.

We zijn altijd aan het verbeteren en altijd beschikbaar

Ondanks onze zorg en inzet kan het voorkomen dat er een zwakke plek ontstaat in onze IT-systemen. Als u denkt dat u een zwakke plek hebt gevonden, suggesties hebt om de privacy te verbeteren of vragen hebt voor ons team, neem dan contact met ons op via support@bukazu.com. We werken graag met u samen om vragen en problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.